Stavební firma Radovan kuba - Kubastav Stavební firma Kubaso, s.r.o.

Garance

  • Společnost KUBAS s.r.o. poskytuje na všechny dodávky a montáže minimální záruku v délce trvání 36 měsíců.
  • Před realizací stavební zakázky je vypracován rozpočet (zpravidla do 30 dnů) a smlouva o dílo, která je předložena spolu s rozpočtem. Ve smlouvě je uvedeno mimo jiné financování stavby a přesný termín záhájení a ukončení zakázky.
  • Společnost KUBAS s.r.o. je pojištěna na území ČR pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou jinému v rámci stavebních a montážních prací do výše 1.000.000 Kč.
Pojištění podnikatelských rizik